La Direcció General de Pesca i Afers Marítims gestiona aquests ajuts que per al període de programació 2014-2020 són d’un total de 50,3 milions

La Unió Europea i la Generalitat de Catalunya s’han unit per a fer el cofinançament d’aquests 3,1 milions d’euros d’ajuts adreçats al sector pesquer i aqüícola català. Aquests ajuts estan impulsats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i s’emmarquen en el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a Catalunya 2014-2020.

 

Un cofinançament europeu de 38,2 milions

El sector pesquer actual comporta importants reptes en la implementació de la Política Pesquera Comuna (PPC), i alhora facilitar la comercialització i transformació del sector. I això és el que vol executar el FEMP.

Seitó

En aquest sentit, el FEMP s’articula en 6 prioritats:

  1. Fomentar una pesca sostenible
  2. Fomentar una aqüicultura sostenible
  3. Fomentar l’aplicació de la Política Pesquera Comuna
  4. Augmentar l’ocupació i la cohesió territorial
  5. Fomentar la comercialització i la transformació
  6. Fomentar l’aplicació de la PMI (Política Marítima Integrada).

L’import d’aquesta convocatòria corresponent a l’any 2018 podria ser ampliable fins a 3.721.943,10 €.

Si vols més informació fes click aquí.