Els informes de les nacions unides ho confirmen, avui dia el 55% de la població mundial viu en ciutats, si continuem amb aquest ritme, en 2050, aproximadament, aquest percentatge arribarà al 68%. Aquest creixement fa augmentar la importància de les grans ciutats en vers a problemes de fam, pobresa o problemes mediambientals.

Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà

Davant d’aquesta situació, Barcelona, juntament amb més d’un centenar de ciutats europees, van signar el Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, el qual es compromet a desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resiliens, segurs i diversificats. A partir d’aquest compromís, l’ajuntament de Barcelona va crear l’Estratègia d’Impuls de la Política Alimentària 2016-2019.

En què consisteix aquesta? Doncs. El que s’intenta és proporcionar als ciutadans un sistema alimentari sa, ambientalment sostenible i socialment just, per això, l’ajuntament de Barcelona està desenvolupant accions per donar suport a la comunitat pagesa i incremental l’alimentació sostenible i de proximitat.

Augment de productes de proximitat en les ciutats

Avui dia, a Barcelona, ja podem trobar una gran varietat de botigues i localitzacions on els ciutadans podran accedir a productes frescos i de proximitat. Amb aquesta venda de productes de proximitat al que promocionem són canals de distribució amb el mínim nombre d’intermediaris, augmentant així el valor dels productes.